INTRODUCCIÓ

Aquest document descriu la Política de privacitat que regula el tractament de les dades de caràcter personal que els Usuaris d’Internet faciliten en el lloc web https://fornsenrich.com, (des d’ara “el Web”).

La finalitat del Web és informar del contingut relatiu a les activitats desenvolupades per FORNS ENRICH, S.L. en qualsevol dels seus àmbits.

A l’accedir a aquest Web estarà consentint de forma expressa el tractament de les seves dades respecte a aquesta política, tot i que ho fa de manera revocable i sense efectes retroactius. L’accés a aquest Web està, per tant, subordinat a aquesta política, així com a tota la legislació aplicable a la que es fa referència en aquest apartat així com a l’avís legal.

Aquesta política de privacitat s’aplica a totes les pàgines web i dominis que depenguin de FORNS ENRICH, S.L.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest web pertany a FORNS ENRICH, S.L.

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina fornsenrich.com, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de FORNS ENRICH, S.L., a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

El web, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts a la mateixa, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals FORNS ENRICH, S.L. és titular o legítim llicenciatari, i no poden ésser utilitzats per tercers sense consentiment previ del titular.

ACCÉS I ÚS

Tant l’accés a aquest Web, com l’ús que els usuaris puguin fer de la informació i continguts inclosos a la mateixa, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d’accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de FORNS ENRICH, S.L.

Es considerarà prohibit l’ús de la present pàgina Web amb fins il·legals o no autoritzats.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de FORNS ENRICH, S.L., ni els alteri total o parcialment . En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de FORNS ENRICH, S.L.

Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi FORNS ENRICH, S.L., presentar les pàgines de FORNS ENRICH, S.L., o la informació que en contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

RESPONSABILITAT

FORNS ENRICH, S.L. no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

SERVEI

FORNS ENRICH, S.L. es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

GENERALS

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de FORNS ENRICH, S.L., serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. L’accés a la pàgina web de FORNS ENRICH, S.L. implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

HIPERVINCLES

Els hipervincles continguts en el lloc web de FORNS ENRICH, S.L. poden dirigir a pàgines web de tercers. FORNS ENRICH, S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre FORNS ENRICH, S.L. i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.