Josep Pascual és un reconegut forner i pastisser, que d’uns mesos ençà col·labora amb Enrich en la creació de nous productes per a la nostra carta. En unes sessions periòdiques Josep Pascual ve a l’obrador principal d’Enrich i junts investiguem tècniques i processos per crear pans de qualitat i saludables.

Josep Pascual té una llarga carrera en el sector de prestigi internacional; participa en reconeguts congressos i simpòsiums, imparteix cursos i és autor de vàries publicacions. A més a més és col·laborador de medis especialitzats com per exemple Pastry Revolution. A la seva web http://www.joseppascual.net/ hi pots trobar més informació.

Ha desenvolupat un mètode que ell mateix anomena el Mètode Pascual, que consisteix a seguir uns criteris estrictes de control de tots els processos de producció del pa, matèries primeres, massa mare, pastat, decoració, fermentació i cocció; aplicant els estàndards de la qualitat màxima en cada fase. El concepte d’aquest mètode és tenir un pa que no només estigui ben elaborat i aporti nutricionalment, sinó que a més a més sigui capaç de provocar emocions a les persones que el vegin i finalment el degustin.